Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji został zamieszczony  dokument „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. To kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce. Dokument został opracowany w ramach prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły. Znajdziemy tu między innymi opis działań profilaktycznych i procedur w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz zbiór dobrych praktyk. Dokument znajdziecie pańswo pod adresem: bezpiecznaszkola.men.gov.pl