Bezpieczny powrót do szkoły

W dniu 5 sierpnia Minister Edukacji Narodowej przestawił działania ministerstwa podejmowane w zakresie organizacji roku szkolnego 2020/2021. Opracowane zostały przez MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Przygotowywane są rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/

 

Pliki do pobrania
Wytyczne dla szkół i placówek-wrzesień 2020Pobierz