Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli i szkół zainteresowanych wdrażaniem Programu Nauki Zachowań

 

NODN Sophia zaprasza nauczycieli poszukujących rozwiązań zapobiegających eskalacji trudnych zachowań uczniów do udziału w bezpłatnych szkoleniach przygotowujących do wdrożenia w szkole rekomendowanego profilaktycznego Programu Nauki Zachowania (PNZ). Szkolenia realizowane będą w okresie październik-grudzień w ramach realizacji  „Projektu Wdrażania PNZ”

Program Nauki Zachowania – program profilaktyki selektywnej rekomendowany przez System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Adresowany jest do grupy ok. 20-25% uczniów w szkole, którzy prezentują niepożądane, pogłębiające się zachowania. Zachowaniom tym często towarzyszy obniżona motywacja do nauki. PNZ jest rozwiązaniem systemowym, które wychodzi naprzeciw tym problemom, pozwalając uczniom uczyć się odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz nabywać kompetencji związanych z dokonywaniem trwałej zmiany zachowania.

Więcej informacji na stronie www.programnaukizachowania.pl/aktualnosci lub www.ore.edu.pl