Dobre praktyki w zakresie kształcenia na odległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło na swojej stronie internetowej poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19". Materiał został opracowany na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. Poradnik zawiera wskazówki, jak organizować nauczanie na odległość czy nauczanie w wariancie mieszanym. W materiale znajdą Państwo także zestaw dobrych praktyk dotyczących pracy szkolnej biblioteki, przygotowania zajęć wychowania fizycznego, organizacji praktycznej nauki zawodu czy kształcenia na odległość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Więcej informacji na stronie internetowej MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji--poradnik-men. 

Pliki do pobrania
Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19Pobierz