Działania szkoły/nauczycieli podczas występowania kryzysu sytuacyjnego

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji umieścił na swojej stronie informację na temat działania szkoły, nauczycieli podczas występowania sytuacji kryzysowych.

W informacji czytamy m.in. o tym, że w obecnej sytuacji zagrożenia wirusem COVID – 19 polskie szkoły i przedszkola powinny opracować i wdrożyć procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.  Uczniowie kontaktując się z nauczycielami będą potrzebowali rzetelnego wyjaśnienia sytuacji , rozmowy z kimś, kto ich wysłucha oraz przyzna, że strach wobec obecnych wydarzeń jest czymś normalnym.

Polecany jest nauczycielom wykład Katarzyny Ciszewskiej „Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkół i placówek”. Znajdziemy tam informację o sposobie przygotowania i modyfikowania szkolnych procedur, a także, jak rozmawiać z uczniami, którzy szczególnie teraz potrzebują poczucia bezpieczeństwa.

Film dostępny jest na kanale YouTube Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 „Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkół i placówek"