Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Edukacja zdalna w czasie pandemii – raport z badania

Edukacja zdalna w czasie pandemii – raport z badania

Metodologia badania

Badanie było realizowane od 1.04 do 17.04.2020 przez Centrum cyfrowe we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W procesie badawczym zastosowano triangulację metodologiczną

  1. Badanie ilościowe (ankieta online z pytaniami otwartymi)
  2. Analiza materiału ilościowego i jakościowego (odpowiedzi na pytania otwarte, wybór obszarów do pogłębienia w badaniu jakościowym)
  3. Badanie jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione – IDI)

Badanie ilościowe przeprowadzone było na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej nauczycieli szkół podstawowych – państwowych, społecznych i prywatnych n=984.

W badaniu jakościowym zastosowano dobór celowy próby na podstawie zidentyfikowanych w procesie analizy materiału ilościowego problemów do pogłębienia. Badani zróżnicowani byli pod względem miejsca zamieszkania, wielkości i typu szkoły, nauczania 1-3, 4-8 i 1-8 oraz stażu nauczania. Przeprowadzono 10 IDI.

Raport z badań

Realizacja edukacji w trybie zdalnym to dla większości nauczycieli wielkie wyzwanie, do którego nie byli wcześniej przygotowani. To proces, który aby przebiegać sprawnie, wymagałby olbrzymich nakładów środków i pracy. To konieczność zapewnienia nauczycielom i uczniom równego dostępu do sprzętu i łącza internetowego, wzmożony monitoring uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami.
To również wymóg opracowania nowej metodyki nauczania, przystosowanej do nauki zdalnej i wiążących się z nią ograniczeń. To wzięcie pod uwagę aspektów prawnych, takich jak kwestie bezpieczeństwa w sieci czy udostępnianie wizerunku podczas lekcji online. To wreszcie konieczność zapewnienia niezbędnego wsparcia psychologicznego dla nauczycieli i uczniów, dla których w wyniku pandemii proces nauki stał się wysoce traumatycznym i stresogennym doświadczeniem.

– Przed wybuchem pandemii 85,4% badanych nauczycieli nie miało żadnych wcześniejszych doświadczeń z nauczaniem zdalnym, mimo to 48% nie ma trudności z obsługą narzędzi cyfrowych;

– Niektórzy nauczyciele odmówili  prowadzenia lekcji on – Line z obawy przed hejtem, upublicznieniem wizerunku

– 47% nauczycieli wskazuje jako główny problem czasochłonność edukacji zdalnej, a 40%  problemy z komunikacją z rodzicami (albo nie odbierają wiadomości albo zasypują pytaniami i mailami
36% nauczycieli wskazuje braki sprzętowe uczniów jako jeden z głównych problemów ze edukacją zdalną;
– Dla niektórych nauczycieli problematyczne okazują się często wzajemnie sprzeczne oczekiwania rodziców. Jednego dnia potrafię odebrać kilka telefonów od rodziców bardzo zadowolonych, z podziękowaniami i od rodziców wściekłych za dokładnie te same rzeczy – mówi jedna z nauczycielek;
Dzieci po tym miesiącu już bardzo źle znoszą izolację – zaznaczają nauczyciele. Zwolnienia z obowiązku realizowania podstawy programowej – to dałoby możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb różnych uczniów w tej obciążającej (również ich) sytuacji psychicznej;
– Pojawiają się niestety głosy, że być może cały przerobiony właśnie wysiłkiem nauczycieli program… trzeba będzie powtórzyć.

prezentacja raportu

Zespół

Realizacja badania i opracowanie raportu: Anna Buchner, Marta Majchrzak, Maria Wierzbicka

Koordynacja badania i współpraca merytoryczna: Magdalena Biernat

Współpraca: Aleksandra Czetwertyńska, Aleksandra Janus, Aleksander Tarkowski, Magdalena Gołębiewska, Karolina Szczepaniak, Katarzyna Werner, Agata Łuczyńska, Magdalena Fac-Skhirtladze