Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy

Organizatorzy, wśród których jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku zapraszają na konferencję "Fiński model edukacji. Budowanie sieci współpracy". Konferencja ma charakter ogólnopolski i jest adresowana do pracowników systemu oświaty: dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szkół – pracowników kuratoriów i samorządów, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją oraz do rodziców zainteresowanych zwiększaniem szans edukacyjnych swoich dzieci. Jako cel konferencji organizatorzy wskazują: poznanie źródła sukcesu fińskiego modelu edukacji, pokazanie fińskim partnerom potencjału polskiej edukacji oraz zainicjowanie polsko-fińskiej sieci szkolnych inspiracji opartej o wizyty studyjne w Polsce  i w Finlandii, uczenie się wzajemnie od siebie i dzielenie się dobrymi edukacyjnymi pomysłami.

Miejsce konferencji:

27 października 2017 r.
Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

Wiecej informacji na temat konferencji:  http://finskaedukacja.pl/