II Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej

Organizatorzy zapraszają do udziału reprezentantów wyższych uczelni, kuratoriów oświaty, szkół i placówek doskonalenia nauczycieli. Celem konferencji, która odbędzie się 25 kwietnia 2017 w Ministerstwie Energetyki jest wypracowanie rekomendacji dla strategii kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Energetyki: http://www.me.gov.pl/node/27100