Jakie będą konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży?

Młodzi ludzie szczególnie silnie odczuwają stres związany z pandemią COVID -19. Wynika on przede wszystkim z destabilizacji życia rodzinnego, izolacji od rówieśników, przymusowego zamknięcia w domu, obawy o przyszłość.  „Doświadczanie przez osoby młode różnych form stresu, tak jak to się dzieje w pandemii, może prowadzić do pojawienia się lub nasilenia szeregu chorób psychicznych, jak depresja lub zaburzenia psychotyczne. U niektórych może prowadzić do zaburzeń zachowania, jak samobójstwa i samookaleczenia, zaburzenia jedzenia, snu, lub przemoc wobec innych [3,8,9,10]” – czytamy we wniosku na stronie PAN.

Dodatkowo mogą stać się ofiarami przemocy domowej – rodzice, opiekunowie sami przeżywają frustracje związane z np. utratą pracy i przenoszą ją na swoje dzieci.

Przeprowadzane badania wskazują na  szczególnie negatywny wpływ na psychologiczną kondycje osób młodych, którzy coraz więcej czasu spędzają w sieci. Z tym wiąże się większe narażenie na cyberprzemoc. Szczególnie niebezpieczne jest to w wyniku coraz młodszych użytkowników Internetu.

System zdalnego nauczania sprawia, że wiele dzieci ma problemy edukacyjne i trudności w odrobieniu zaległości, a to może mieć  negatywny wpływ na przyszłe zarobki dzisiejszej młodzieży. Czytamy w raporcie również o stratach ekonomiczne e względu na globalny charakter przerw w nauce.

Naukowcy odpowiadają na pytanie: Co można zrobić?

1.      Zapewnić wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dzieciom i młodzieży oraz rodzicom

2.      Promować wiedzę o sposobach radzenia sobie ze stresem w pandemii

3.     Bezpiecznie i sprawnie uruchomiać edukacji

Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią stanowiska PAN dotyczącego konsekwencji pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży.  

Źródło:

PAN, Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN:Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży