Klasy I - III szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec