Konferencja " Nasze relacje ze zwierzętami'

Według badań wykonanych w 2013 r. przez Centrum Badania Opinii Społecznej 79% Polaków uważa, że zwierzęta odczuwają ból tak samo jak ludzie. Pozostali nie są już tego tacy pewni i sądzą, że przynajmniej niektóre zwierzęta odczuwają ból w mniejszym stopniu. 67% osób  wyraża pogląd, że minimalizowanie cierpień  zwierząt przy uboju to sprawa bardzo ważna, a większość ankietowanych – że dość ważna.
Aż 58% uważa, że testowanie leków na zwierzętach jest słuszne i ci ludzie nie mają w tych sprawach dylematów moralnych. 30% opowiada się za testowaniem kosmetyków na zwierzętach, a 33% Polaków akceptuje tresowanie zwierząt w cyrkach. Ciekawe, jak będą wyglądały te analizy za 10 lat? (A. Kruszewicz, Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami, Warszawa 2017).

Takie  i inne pytania stawiał prelegent wczorajszej konferencji dr Andrzej Kruszewicz.  Celem wykładu nie było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące  stosunku ludzi do zwierząt, ale sprowokowanie do myślenia  i wyciągania wniosków.   Przedstawione przez prowadzącego  sytuacje i  ilustracja zdjęciowa  nie pozostawiła uczestników spotkania obojętnych na  problematykę współistnienia ludzi i zwierząt.