Konferencja "Skuteczność działań profilaktycznych i wychowawczych"

1 października 2016r. mieliśmy przyjemność gościć ponad 80 nauczycieli, pedagogów
z placówek oświatowych naszego województwa na konferencji Skuteczność działań profilaktycznych i wychowawczych. Konferencja organizowana była we współpracy z Prezydentem Miasta Koszalina.

Konferencja rozpoczęła się poruszającym spektaklem teatralnym dotyczącym problematyki uchodźców, szeroko pojętej tolerancji,  przygotowanym przez Samorząd Szkolny przy Computer College w Koszalinie.

 Jako pierwsza wykład poprowadziła p. Agnieszka Jäger z Ośrodka Metodycznego KKWR.  Przybliżyła nauczycielom temat profilaktyki pozytywnej – budowania przyjaznych relacji w klasie i kreowania pozytywnego klimatu społecznego. Następnie nadkomisarz Robert Faryniarz przedstawił statystyki i doświadczenia koszalińskiej policji dotyczące używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Na zakończenie części wykładowej p. Marta Wołoszyn ze Stowarzyszenia Młodzi – Młodym zajęła się ważnym ogniwem w działaniach profilaktycznych, czyli rodzicami –wskazywała jak budować z nimi relacje, jak kierunkować ich uwagę na mocne strony dziecka.

Po przerwie na kawę i ciastko uczestnicy mieli możliwość wyboru i udziału w warsztatach:
- Mediacje rówieśnicze, profilaktyka rówieśnicza angażująca liderów rówieśniczych –  prowadzenie  p. Beata Piwar  
- Program symulatorów FAS – prowadzenie p. Karolina Pałasz
- Młodzież wolna od uzależnień – prowadzenie p. Agnieszka Jäger
To była ważna część konferencji – możliwość praktycznego działania, dzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie omawianej problematyki.

Podczas rozmów w kuluarach uczestnicy podkreślali ważność podjętego na konferencji problemu, dziękowali za organizację.