Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+ rozstrzygnięty

 

Informujemy, że Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Narodowej Agencji Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych (RPI) programu Erasmus+. Ich funkcjonowanie obejmuje okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Finalnie powstało 16 punktów – po jednym w każdym województwie. RPI reprezentuje Narodową Agencję Programu Erasmus+ w swoim środowisku lokalnym. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu poprzez organizację spotkań informacyjnych, współpracę z mediami, pomoc w konferencjach regionalnych czy prowadzenie punktu informacyjnego. 

Lista wyłonionych w wyniku konkursu RPI oraz informacje o ich działalności znajdują się na stronie: www.erasmusplus.org.pl/punktyregionalne.