Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2019/2020

Zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Ukończenie kursu jest jednym z warunków przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.

Program kursu jest opracowany zgodnie z ramowym programem MEN

Liczba godzin - 250 (2 semestry)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  październik 2019

Planowany termin zakończenia zajęć:  czerwiec 2020

Zajęcia odbywają się co 2 tygodznie: w piątki od 15:30 do 19:30  i w soboty o 9:00 do 16:30, oraz dodatkowo w ferie zimowe: 10 - 14 lutego od 9:00 do 16:30

Koszt kursu: 950 zł za semestr

Szczegółowych informacji udziela Izabela Suckiel - tel. 94 347 67 32