Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 2021//2022

Zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Ukończenie kursu jest jednym z warunków przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej.

Program kursu jest opracowany zgodnie z ramowym programem MEN

Liczba godzin - 250 (2 semestry)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:   październik 2021

Planowany termin zakończenia zajęć:  czerwiec 2022

Zajęcia odbywają się co 2 tygodznie: w piątki od 15:30 do 19:30  i w soboty o 9:00 do 16:30, oraz dodatkowo w ferie zimowe: 31 stycznia -  4 lutego od 9:00 do 16:30

Zajęcia będą realizowane  w CEN w Koszalinie w formie stacjonarnej. Jeśli nie będzie takiej możliwości to zajęcia będą się odbywać online.

Koszt kursu: 1000 zł za semestr

Szczegółowych informacji udziela Izabela Suckiel - tel. 94 347 67 32