Mądrzy cyfrowi

Ogólnopolski program MĄDRZY CYFROWI, realizowany jest przez Fundację “ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” przy wsparciu Google.org. MĄDRZY CYFROWI to program, którego głównym celem jest edukacja moralna uczniów połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem
postaw odpowiedzialności społecznej zarówno online, jak i offline. Uczniowie wezmą udział w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez przeszkolonych nauczycieli/bibliotekarzy/edukatorów, którzy następnie będą wspierać i monitorować samodzielną pracę uczniów nad projektami społecznymi.

Do udziału w programie organiatorzy zapraszają szkoły, biblioteki, gminne ośrodki kultury oraz inne instytucje, które organizują czas wolny dla młodzieży starszych klas szkół podstawowych w czasie ferii zimowych 2019 roku. W ciągu 5 dni w okresie ferii zimowych uczestnicy programu MĄDRZY CYFROWI wezmą udział w warsztatach, podczas których zostaną wprowadzeni w świat wartości moralnych przy wykorzystaniu książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Jednocześnie zapoznają się z nowymi narzędziami cyfrowymi, takimi jak Canva, Padlet, ThingLink i inne,
służącymi do tworzenia grafik, montowania filmów, pracy w chmurze, wspólnej edycji tekstów. Zdobyte umiejętności i wiedzę będą następnie wykorzystywać (już po zakończeniu warsztatów, po feriach) podczas 6-tygodniowej samodzielnej realizacji projektów społecznych w swoim otoczeniu przy pomocy elementów metody design thinking.

Wiecej informacji na temat programu: www.madrzycyfrowi.pl