Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów  liceów i techników. 

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej. Fundacja oferuje szkołom nieodpłatnie dwa nowoczesne programy nauczania, wraz z bogatą obudową dydaktyczną, przeznaczone do:
- przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,

- zajęć pozalekcyjnych,

- kształcenia w zawodach, w tym realizacji efektów PDG (program zgodny ze wskazówkami KOWEZiU),

- zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej przekazywany jest nauczycielom i uczniom w pełni nieodpłatnie. We wrześniu uruchamione zostaną nieodpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmują się roli opiekuna miniprzedsiębiorstwa. Wszystkim nauczycielom realizującym program Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

W ramach programu uczniowie i nauczyciele mogą wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition. W roku szkolnym 2017/2018 program finansowany jest ze środków Citi Foundation i pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji na platformie internetowej programu: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl