Nieodpłatne zajęcia dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii - 16 - 17 listopada lub 23 - 24 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo!

Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego na dwudniowe zajęcia, które zaplanowane są na 16-17 lub  23-24 listopada br.

Pierwszego dnia (piątek, od godz. 14) odbędą się:

 - Prezentacja na temat metod poboru prób do badań biologicznych, chemicznych i fizycznych.

- Wyjazd w teren w celu poboru prób do badań wód powierzchniowych i organizmów zoobentosowych.

Z kolei drugiego dnia (sobota, do godz. 14) zostaną przeprowadzone:

 - Wykład na temat znaczenia badań wód powierzchniowych pod kątem prowadzenia monitoringu chemicznego, fizycznego i biologicznego.

 - Laboratorium - opracowanie prób wody  - badanie jej pod kątem właściwości fizycznych i chemicznych – zestawy aparatury badawczej (pehametr, tlenomierz, konduktometr, termometr oraz odczynniki chemiczne do oznaczenia ilości azotanów, fosforanów i twardości wody).

 - Laboratorium – opracowanie prób makrozoobentosowych wód powierzchniowych – praca z mikroskopem stereoskopowym, kluczem do rozpoznawania fauny dennej, w tym bioindykatorów.

 - Podsumowanie zajęć. Analiza przeprowadzonych badań,  sformułowanie wniosków końcowych oraz zaleceń dotyczących zmniejszenie emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do wód powierzchniowych. 

W przypadku chęci uczestnictwa bardzo prosimy o rejestrację pod adresem e-mailowym: biuro@scksarbinowo.pl lub drogą tel. 94/714-01-51 (-55).

Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie.

Projekt pn. „Organizmy wodne jako wskaźnik antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Szczegółowych informacji udziela:
Weronika Pechmann
p.o. Dyrektora
Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
ul.Leśna 2
76-034 SARBINOWO
www.scksarbinowo.pl
tel. +48 94 711 01 51