Nowa podstawa programowa

W poniedziałek, 17 lipca br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia. Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia. W ramach konsultacji publicznych Państwo również mogą przekazywać do MEN drogą elektroniczną swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące projektu rozporządzenia. Do Państwa dyspozycji jest specjalna zakładka Wyślij komentarz do projektu. Więcej informacji na stronie MEN: Nowa podstawa programowa

źródło:men.gov.pl