„Nowe narkotyki” – poradnik dla nauczycieli

 

Ostatnie lata to czas dynamicznych zmian na „scenie narkotykowej” związanych z szybkim tempem pojawiania się niebezpiecznych substancji psychoaktywnych powodujących ostre zatrucia dzieci i młodzieży, uzależnienia, a nawet zgony.Ograniczanie zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki stanowi jedno z większych wyzwań dla zdrowia publicznego i wymaga racjonalnej, opartej na podstawach naukowych strategii…

dr hab. n. med. Jarosław PinkasGłówny Inspektor Sanitarny

Zachęcam do sięgnięcia po publikację przygotowaną w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi GiS. Obok m.in. informacji o nowych narkotykach, jak je rozpoznać, jakie są objawy ich zażywania, gdzie szukać pomocy, poradnik zawiera również praktyczne wskazówki do podejmowania skutecznych działań prewencyjnych na poziomie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej w ramach zadań profilaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Poradnik jest zamieszczony na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl;

Poradnik do pobrania w pdf.