O relacjach w nauczaniu - eduFocus nr 6/2020-21

To kolejny, szósty numer publikacji eduFOCUS.

Zawiera publikacje dotyczące: budowania relacji sprzyjających uczeniu (się), zastosowaniu różnych sposobów kształtowania więzi uczniów ze szkołą i z rówieśnikami zarówno w edukacji stacjonarnej, zdalnej czy hybrydowej oraz refleksje o wykorzystaniu w tych działaniach procesu oceniania. Autorzy artykułów dzielą się z Czytelnikami swoimi doświadczeniami z okresu pracy zdalnej, przemyśleniami dotyczącymi budowania dobrych relacji w społeczności szkolnej, propozycjami zajęć. W tym numerze znajduje się również zestawienie publikacji o tej problematyce, publikacji dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie.

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami oraz dzielenia się z nami własnymi propozycjami interesujących i efektywnych rozwiązań metodycznych za pośrednictwem doradców metodycznych oraz konsultantów naszej placówki. 

   Link do serii Zeszytów metodycznych eduFocus: