OPIEKA - PROFILAKTYKA – POMOC. WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych,
Zakład Pedagogiki we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
zapraszają do udziału w Konferencji  Naukowo - Metodycznej 
                                      OPIEKA - PROFILAKTYKA - POMOC.  WYMIAR RODZINNY  I INSTYTUCJONALNY

Konferencja odbędzie się  dnia 8 grudnia 2017r. w godz. 10.00 - 15.30
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie,  ul. Leśna 1

            Celem konferencji jest ukazanie problemów i trudności, na jakimi zmierzają się  osoby, instytucje i inne podmioty zajmujące się opieką i wychowaniem oraz  zwrócenie uwagi na możliwości ich rozwiązań.

            Spotkanie będzie miało charakter konferencji naukowo – metodycznej. Mamy nadzieję, że stanie się ono okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń dobrych praktyk związanych z realizacją pracy opiekuńczo - wychowawczej w różnych formach przestrzeni rodzinnej i instytucjonalnej. Do udziału w konferencji  zapraszamy: pedagogów, psychologów, nauczycieli, opiekunów – wychowawców, doradców zawodowych, wolontariuszy, terapeutów.

             Proponowana tematyka:

1. Opieka rodzinna i instytucjonalna (wspierająca, uzupełniająca, zastępująca rodzinę naturalną);
2. Wybrane formy opieki nad człowiekiem w podeszłym wieku w kontekście edukacji i potrzeb opiekuńczych;
3.  Opiekuńczo - wychowawcza działalność  współczesnej szkoły.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz z propozycjami wystąpień prosimy nadsyłać do dnia 02.12. 2017r.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Komitet naukowy:                                                        Komitet Organizacyjny                                                          

dr hab. Piotr Gołdyn                                                         mgr Teresa Ogniewska

dr Ewa Murawska                                                              dr Danuta Apanel

dr Danuta Apanel                                                               dr Renata Kaczmarek                 

dr Renata Kaczmarek                                                       dr Monika Pawłowska
dr Monika Pawłowska

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  dr Jan Kuriata oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  mgr Stefan Turowski.

Więcej informacji o konferencji oraz kartę zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.pwsz-koszalin.pl