Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego na rok szkolny 2022/2023

Kuratorium Oświaty w Szczecinie ogłosiło kolejny nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli zachodniopomorskich szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.

Wymagane w procedurze naboru dokumenty należy składać w kancelarii Kuratorium Oświaty w Szczecinie (Wały Chrobrego 4, parter, pok. 12) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko doradcy metodycznego - ... /podać nazwę obszaru wspomagania", czyli przedmiot  do dnia 11 lipca 2022 roku

Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie: www.kuratorium.szczecin.pl/
 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznegoPobierz
Wniosek - nabór na stanowisko doradcy metodycznegoPobierz