Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza chętnych nauczycieli na bezpłatne kursy elearningowe

Ośrodek  Rozwoju Edukacji zaprasza chętnych nauczycieli na  bezpłatne kursy learningowi:

  1. Cyfrowe portfolio – korzystanie z informacji

Celem kursu jest rozwój umiejętności związanych z poruszaniem się w cyfrowym świecie informacji – to jest dostępem, wykorzystywaniem i krytycznym przetwarzaniem informacji z wykorzystaniem narzędzi informacyjno-komunikacyjnych.

  1. Cyfrowe portfolio – bezpieczeństwo w komunikacji i w mediach

Celem kursu jest m.in. rozwój umiejętności związanych z ochroną swoich danych, zabezpieczaniem własnej komunikacji w internecie

  1. Odkrywamy Prawo Huma nitarne (OPH)Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, w Polsce jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski Czerwony Krzyż. Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Kursy uruchomione są od 15 maja, są wolne miejsca, można się zapisywać szkolenia.ore.edu.pl