Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

W związku z realizacją trzech etapów projektu POWER  pt. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, który jest projektem realizowanym na potrzeby reformy kształcenia zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje ekspertów - autorów modyfikowanych podstaw programowych w zawodach, autorów planów i programów nauczania, suplementów i ścieżek rozwoju zawodowego, moderatorów spotkań projektowych. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” zakłada modyfikację 202 podstaw programowych kształcenia w zawodach, opracowanie 202 planów i programów nauczania, 202 suplementów do dyplomu i 202 ścieżek rozwoju zawodowego. Rekrutacja trwa do 3 maja 2017r.

Rekrutacja otwarta dotyczy 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Nabór autorów i redaktorów merytorycznych dla kolejnych 8 grup zawodów przeprowadzony będzie w trybie postępowania przetargowego. Ogłoszenie ukaże się w BIP w zakładce Zamówienia powyżej 30 tysięcy €.

Projekt poszukuje też do współpracy trenerów spotkań z zespołami autorów modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach. W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych 11 trenerów – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 11 grup branżowych.

Szczegóły i zasady naboru znaleźć można w BIP ORE

Termin rekrutacji upływa 3 maja 2017 roku o godzinie 23.59.