Po Konferencji Metodycznej Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowej

23 września 2017r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie odbyła się konferencja metodyczna Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży  – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowej.

Współorganizatorami konferencji byli: Centrum Edukacji Nauczycieli, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Szkoła Podstawowa nr 3 w Koszalinie.

Konferencja skierowana była do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

W pierwszej części uczestnicy wzięli udział w dwu wykładach na temat: Rola aktywności fizycznej w życiu dzieci i młodzieży poprowadzonym przez dr Agnieszkę Połaniecką z PWSZ Koszalin oraz w wykładzie doradcy metodycznego CEN Koszalin Małgorzatę Kulik pt. Metody i formy pracy w podstawie programowej na wszystkich etapach edukacyjnych.

Drugą część konferencji stanowiły warsztaty, w których nauczyciele biorąc aktywny udział w zajęciach wzbogacali swój warsztat pracy:

  • Elementy tańca w zajęciach ruchowych – prowadząca Dorota Gudaniec nauczyciel ZS nr 1 Koszalin;
  • Ćwiczenia i zabawy z płotkiem lekkoatletycznym  - prowadząca Agnieszka Połaniecka PWSZ Koszalin.
  • Gry i zabawy kształtujące umiejętność chwytu i rzutu, współpraca w grach zespołowych poprowadził  Dariusz Krajewski nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3  Koszalinie oraz Monika Królik  trener GOSSM Koszalin
  • Pierwsza pomoc na zajęciach ruchowych poprowadzone przez Macieja Zalewskiego WOPR Koszalin.

Atrakcyjność tematyki konferencji przyciągnęła dużą liczbę uczestników (131 osób), a jakość poprowadzonych wykładów i warsztatów spełniła oczekiwania nauczycieli.