Program edukacyjny "Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki"

Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskiej edycji programu edukacyjnego Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki realizowanego przez Ministerstwo Finansów. Jest to bezpłatny program edukacyjny skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem projektu jest kształtowanie świadomości i wiedzy podatkowej młodzieży gimnazjalnej, a także uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie wiążą się z istnieniem szarej strefy. Program ma pokazać młodym ludziom, że regulowanie zobowiązań wobec państwa to również przejaw nowoczesnego patriotyzmu, a podatki przeznaczane są na cele, z których korzystamy wszyscy.

Zgłoszenie do programu jest bardzo proste. Wystarczy, że nauczyciel wypełni formularz zgłoszeniowy: https://finansoaktywni.pl/zamow-darmowy-zestaw/

W marcu i kwietniu na adres szkoły dostarczone zostaną bezpłatne materiały dydaktyczne opracowane przez specjalistów. Prezentują one zagadnienia podatkowe w sposób przystępny i atrakcyjny dla gimnazjalistów. Nauczyciel na podstawie zamówionego bezpłatnego zestawu edukacyjnego przeprowadzi w klasie zajęcia dydaktyczne pt.: „Znam podatki. Wiem, po co je płacę”.

Więcej informacji na stronie www.finansoaktywni.pl.

Jak informują organizatorzy, ze względu na liczne prośby nauczycieli, termin na zgłaszanie szkół do programu „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” organizowanego przez Ministerstwo Finansów i do konkursu został wydłużony do 14 maja br.

Informacja o zmianach w Regulamie.