Program pomocy dla uzdolnionych uczniów

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci przyjmuje wnioski o wsparcie szczególnie uzdolnionych uczniów. Program jest adresowany do uczniów pragnących rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Podczas kwalifikacji brane są pod uwagę przede wszystkim wyniki własnej pracy uczniów ( w tym prace badawcze, opisy eksperymentów lub rozwiązania zadań, próby literackie itp.), a także osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (choć ich posiadanie nie jest warunkiem koniecznym).

Wnioski na rok 2017 można składać do końca czerca.

Szczegółowe informacje znajduja się na stronie internetowej Funduszu:  www.fundusz.org