Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie e-learningowe „Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie karty” w oświacie” specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka. Organizator przedłużył termin zgłaszania się, są wole miejsca.  Szkolenie odbędzie się w terminie od 23 marca do 30 kwietnia 2020 roku. Logowanie na stronie ORE w zakładce Szkolenia www.ore.edu.pl