RODO w szkole

Na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwa Edukcji Narodowej udostępniony został poradnik "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Zawiera on zaktualizowane wskazówki dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.

Zawartość poradnika można znaleźć tutaj