Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych - Programu Domowych Drużyn

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja ETOH zapraszają nacykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyn dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców,na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM).

Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów:
dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
  • pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach podstawych,
  • psychologów pracujących w szkołach podstawowych, chętnych do udziału w 2-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu Domowych Drużyn w swoich miejscach pracy.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia (odpłatność jedynie 50 zł).

W ramach szkolenia organizatorzy zapewniają zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe (w tym pakiety materiałów PDD i FM) oraz całodzienne wyżywienie i jeden nocleg podczas zajęć.

Więcej informacji pod linkiem: http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/strefa-profesjonalistow/szkolenia-przygotowujace-nowych-realizatorow-rekomendowanych-programow-profilaktycznych/