Szkolenie - Edukacja dla bezpieczeństwa.

Zgodnie z § 10 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400)
, zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy mogą prowadzić nauczyciele, którzy posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1132).

Realizacja szkolenia.

 1. Szkolenie realizowane jest w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 2. Zajęcia odbywają się zgodnie z ramowym planem i programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.
 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzi kompetentna i doświadczona kadra dydaktyczna wyłoniona z systemu ratownictwa medycznego.
 4. Czas trwania szkolenia obejmuje 30 godzin dydaktycznych oraz egzamin, realizowanych w ciągu
  jednego tygodnia, w tym:
 •  13 godzin zajęć teoretycznych,
 •  17 godzin zajęć praktycznych,
 1. Realizacja zajęć:
 1. Liczba uczestników szkolenia do 18 osób.
 2. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach ćwiczeniowych, liczących nie więcej niż 6 osób.
 3. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe.
 1. Szkolenie kończy się egzaminem w formie sprawdzianu testowego i sprawdzianu praktycznego. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.
 2. Osoba, która zdała egzamin otrzymuje zaświadczenie, ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Harmonogram szkolenia:

13.11.2017r. - od godziny 1500 do godziny 1900

14.11.2017r. - od godziny 1200 do godziny 1900

15.11.2017r. - od godziny 1200 do godziny 1900

16.11.2017r. - od godziny 1200 do godziny 1935

17.11.2017r. - od godziny 1500 do godziny 1800 - egzamin

Zapisy na szkolenie

Zapisy na szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem elektronicznej bazy szkoleń.

Nauczycieli, zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu prosimy o zarejestrowanie lub zalogowanie się w zakładce Zapisy on-line umieszczonej na stronie http://cen.edu.pl (numer formy 4.9.1) i postępowanie zgodnie z opisaną tam procedurą.

Zapisu na szkolenie należy dokonać w terminie do dnia 10 listopada 2017r.

Odpłatność za szkolenie w wysokości 450 zł prosimy wpłacić na konto CEN:

Bank PKO  BP I O/Koszalin 54 1020 4795 0000 9502 0230 9433
lub w kasie CEN przed rozpoczęciem zajęć.

Informacji organizacyjnych udziela Pani Urszula Kmita (tel. 94-347-67-23).

Informacji merytorycznych w zakresie realizacji planu i treści szkolenia udziela
Andrzej Derkacz – tel. (94) 347-67-42, e-mail: andrzej_derkacz@cen.edu.pl.

Pliki do pobrania
Pierwsza pomoc - szkoleniePobierz