Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych – działalność opiekuńcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych w zakresie działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowych.

Pliki do pobrania
Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych - działalność opiekuńcza dla uczniów klas I - IIIPobierz