XV Ogólnopolski Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych „Uczeń kompetentny społecznie, emocjonalnie i cyfrowo”

Kongres dla Pedagogów i Psychologów Szkolnych to ogólnopolskie wydarzenie adresowane do pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Prelekcje prowadzą uznani eksperci-praktycy, którzy prezentują sprawdzone narzędzia i metody wspierające uczniów w sytuacjach kryzysowych i trudnościach rozwojowych.

Uczestnicy kongresu poznają nowatorskie rozwiązania przeznaczone do indywidualnej pracy z uczniem, jak i do działania z całym zespołem klasowym.

Więcej informacji na stronie www.kongresgp.pl