Informacja po wiosennych zespołach metodycznych

Z pomysłem na nowoczesną szkołę

 XVIII Targi Edukacyjne oraz Wiosenne Zespoły Metodyczne organizowane przez nasze Centrum Edukacji Nauczycieli  w Koszalinie w dniach 17-18 marca 2017 r. zgromadziły  w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie  wielu nauczycieli zainteresowanych zmianami planowanymi w oświacie. W różnego rodzaju zajęciach: wykładach, pokazach, warsztatach, zajęciach praktycznych, artystycznych, sportowych, metodycznych i konsultacjach – w pięćdziesięciu ośmiu propozycjach – wzięło udział ponad 2280 nauczycieli.

W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się formy dotyczące organizacji kształcenia i programu nauczania matematyki. Najtłumniej stawili się nauczyciele przedszkoli zaintrygowani różnymi  sposobami inspirowania najmłodszych dzieci do myślenia matematycznego z wykorzystaniem naturalnych umiejętności przedszkolaków – kreatywności. Nauczyciele  matematyki  wyższych szczebli edukacyjnych  skoncentrowali się na  analizie nowej podstawy programowej i wykorzystaniu nowoczesnej technologii w nauczaniu tego przedmiotu, podobnie jak nauczyciele innych przedmiotów ogólnokształcących. Zmiany w podstawie programowej języka polskiego zaciekawiły wielu polonistów. Propozycje organizacji roku szkolnego oraz wdrażania zmian w systemie edukacyjnym ściągnęły  na spotkanie ponad stu dyrektorów szkół.  Również bardzo wielu  nauczycieli skupiło swoją uwagę na zagadnieniach dotyczących  indywidualizacji  kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami, np.  na usprawnianiu  zaburzeń rozwojowych metodą integracji sensorycznej oraz planowaniu indywidualnej terapii dzieci z autyzmem. 

Nauczyciele uczestniczyli w prezentacjach zastosowania tzw. podłogi interaktywnej i tablic multimedialnych, tabletów oraz urządzeń, które każdy uczeń ma w kieszeni – iPodów, iPadów, Iphonów itp. Na innych zajęciach dyskutowano o programowaniu od najmłodszych lat i robotyce.

W związku z reformą organizacja nauczania i pracy nauczyciela, analiza nowej podstawy programowej to  najczęściej omawiane zagadnienia.  Na warsztatach  prelegenci, konsultanci, doradcy metodyczny, przedstawiciele wydawnictw prezentowali: sytuację prawną nauczycieli, wymagania podstawy programowej,  pomysły na uzyskiwanie trwałych efektów w kształceniu, nowe metody nauczania na zajęciach sportowych czy  możliwości adaptacji metod i technik pracy do warunków określonych w nowej podstawie języków obcych. Była okazja do zapoznania się z   alternatywnymi propozycjami  uwzględniającymi korelację przedmiotową. Nauczyciele poznali  także propozycje podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów. Otrzymali zwiastuny podręczników oraz informacje o edukacyjnych platformach  wydawnictw, generatorach materiałów dydaktycznych, elektronicznych poradnikach czy  multimedialnych bibliotekach. 

Inni uczestnicy skupili uwagę na kreatywności uczniów, edukacji filmowej i wykorzystania różnych mediów w kształceniu przedmiotów artystycznych,  inspirowaniu uczniów do działań twórczych. Nauczyciele brali udział w zajęciach praktycznych – rysowali, śpiewali, tańczyli i trenowali koszykówkę.

„Zawodowcy” także  zapoznali się ze zmianami strukturalnymi, specyfiką szkół branżowych, z  propozycjami staży europejskich dla uczniów i nauczycieli, z  programem europejskim Erasmus +.  

Wychowawcy i pedagodzy uzyskali informacje i praktyczne wskazówki dotyczące: skutecznych form integracji grupy, budowania  dobrych relacji z rodzicami, zasad konstruowania programów wychowawczo-profilaktycznych,  organizacji wolontariatu
i doradztwa zawodowego  zgodnie ze wskazaniami nowej podstawy programowej.

Wszyscy uczestnicy mieli również okazję  zapoznać się z różnorodną ofertą wydawnictw edukacyjnych.