OPIEKA - PROFILAKTYKA – POMOC. WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY

8 grudnia 2017 r. odbyła się w PWSZ w Koszalinie konferencja naukowo-metodyczna pn. OPIEKA - PROFILAKTYKA - POMOC.  WYMIAR RODZINNY  I INSTYTUCJONALNY

Konferencja organizowana we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie miała na celu ukazanie problemów i trudności, z jakimi mierzą się osoby, instytucje i inne podmioty zajmujące się opieką i wychowaniem oraz  zwrócenie uwagi na możliwości ich rozwiązań. Spotkanie stało się okazją do wymiany informacji, spostrzeżeń, doświadczeń dobrych praktyk związanych z realizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej w różnych formach przestrzeni rodzinnej i instytucjonalnej. Wzięli w niej udział pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, opiekunowie–wychowawcy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, wolontariusze, terapeuci, asystenci rodziny, specjaliści do spraw polityki rodzinnej, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych zajmujący się problemami wychowania i opieki, przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, teoretycy i praktycy i studenci. Planowana jest publikacja najciekawszych wystąpień w monografii lub czasopiśmie naukowym.     

Komitet naukowy konferencji: dr hab. Piotr Gołdyn, dr Ewa Murawska, dr Danuta Apanel, dr Renata Kaczmarek, dr Monika Pwłowska                                                  

Komitet Organizacyjny: mgr Teresa Ogniewska, dr Danuta Apanel, dr Renata Kaczmarek, dr Monika Pwałowska                                                          

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  dr Jan Kuriata oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie  mgr Stefan Turowski.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo na stronie www.pwsz-koszalin.pl