Po Konferencji Artystycznej - spotkania w pracowni plastycznej

21 marca 2017 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie odbyła się Konferencja Artystyczna, czyli spotkanie w pracowni plastycznej.

Konferencja skierowana była do nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Głównym założeniem spotkania, którego współorganizatorami był Zespół Szkół Plastycznych i Centrum Edukacji Nauczycieli, były rozważania przeprowadzone w formie dyskusji panelowej na temat: Jak ciekawie wprowadzać elementy historii sztuki na zajęciach w poszczególnych etapach edukacyjnych.

Ważnym elementem konferencji były warsztaty plastyczne, podczas których nauczyciele poznali ciekawe techniki graficzne, które mogą być wykorzystane do przygotowania pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz wzbogacą warsztat metodyczny nauczycieli.

Oryginalnym urozmaiceniem spotkania była prezentacja unikatowych prac dyplomowych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych.

Konferencja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem uczestników i planowana jest jej kolejna edycja w przyszłym roku.