Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w świetle nowych przepisów prawnych

7 października w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyła się konferencja Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w świetle nowych przepisów prawnych. Przeszło stu uczestników mogło wysłuchać ciekawego wykładu Pani dr Joanny Borowik z Uniwersytetu w Białymstoku na temat treści i form działań profilaktycznych w środowisku szkolnym. Wykład zawierał bardzo dużo przykładów działań prowadzonych w szkole, w której Pani Joanna Borowik jest  pedagogiem.

Kolejnym wykladowcą była Pani Magdalena Marzec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Przedstawiła informacje na temat stosowania dopalaczy przez uczniów, podawała konkretne przykłady przyczyn i skutków używania tych substancji. Można było również wypróbować alkogogle, które pozwalają poczuć się jak osoba po spożyciu 1 promila alkoholu oraz zobaczyć próbki różnych substancji uzależniających, które są popularne wśród młodzieży. Prowadząca zachęciła do korzystania w szkołach z prelekcji prowadzonych przez funkcjonariuszy z wydziału prewencji.

Następnie mieliśmy okazję wysłuchać Pani Zofii Hafke, prezesa Centrum Wolontariatu w Koszalinie, która promowała idee wolontariatu, pokazując różnorodne działania zarówno młodych jak i starszych wolontariuszy.

Pan Michał Misiury jest Pełnomocnikiem Prezydenta Koszalina do spraw uzależnień i na konferencji przedstawił między innymi programy realizowane przez Miejską Komisję ds. uzależnień, zachęcając nauczycieli do składania wniosków na finansowanie działań  profilaktycznych w szkołach.

Po przerwie kawowej nauczyciele mogli uczestniczyć w warsztatach. Pierwszy prowadziła Pani Joanna Borowik na temat dialogu motywującego w profilaktyce. Drugi warsztat poświęcony był organizacji wolontariatu w szkole a prowadziła go Pani Joanna Witkowska - Prezes Darłowskiego Centrum Wolontariatu. W trakcie trzeciego  warsztatatu nauczyciele mogli dowiedzieć się, jak zostac wolontariuszem? Opowiadała o tym Pani Sylwia Langer-Głuszek z Koszalińskiego Centrum Wolontariatu.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym i uczestnikom za udział w konferencji i zapraszamy za rok.