• Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole
  Problematyka edukacji włączającej budzi duże zainteresowanie w środowisku oświatowym. Inicjatywa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie i koszalińskiego Centrum Edukacji Nauczycieli zaproszenia 14 kwietnia 2018 r. nauczycieli na konferencję naukowo-metodyczną "Dziecko z niepełnosprawnością we współczesnej szkole" okazała się trafnym przedsięwzięciem odpowiadającym na oczekiwania nauczycieli. Patronat nad konferencją objęli dr Jan Kuriata JM Rektor PWSZ i mgr Stefan Turowski dyrektor CEN w Koszalinie. Sala konferencyjna o godz. 9.30 wypełniła się do ostatniego miejsca. Jakość wystąpień i prezentowanych materiałów informacyjno-metodycznych gwarantował komitet naukowy, w skład którego weszli: dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś i dr hab. prof. Karol Mausch, dr Danuta Apanel, dr Monika Pawłowska i dr Agnieszka Połaniecka oraz zaproszona na spotkanie z nauczycielami znana w naszym regionie specjalista pediatrii, lekarz medycyny, psychiatra Ewa Przybyła-Ożóg. Warsztaty metodyczne prowadzili konsultanci naszej placówki i doradcy metodyczni: Bogumiła Załuska, Izabela Janocha, Barbara Sałacka i Mariola Rink-Przybylska.
 • Wiosenne Zespoły Metodyczne i XIX Targi Edukacyjne
  09-10 marca 2018 r., odbyły się XIX Targi Edukacyjne oraz Wiosenne Zespoły Metodyczne zorganizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie. W czterdziestu trzech formach zajęć metodycznych wzięło udział ponad tysiąc czterystu dydaktyków i wychowawców. Nauczycieli interesowały zagadnienia wynikające z głównych kierunków zmian oświatowych, jak i warsztaty, na których prowadzący prezentowali pomysły i sprawdzone sposoby na skuteczne nauczanie uczniów, np.: wykorzystania różnych form aktywności artystycznej w edukacji, rozwijania sprawności fizycznej i umysłowej uczniów, wdrażania podstawy programowej, przygotowania ósmoklasistów do egzaminów, wprowadzania programowania, inspirowania do aktywności i zaangażowania, pokonywania barier itp. Największym zainteresowaniem cieszyła się Gimnastyka mózgu. w stymulowaniu rozwoju koncentracji i zapobieganiu zaburzeniom koncentracji. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodną ofertą wydawnictw edukacyjnych.
 • Jak uczyć ciekawie matematyki? - Relacja z konferencji
  24 lutego 2018 roku odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli konferencja "Jak uczyć ciekawie matematyki?" Uczestnicy uznali, że była bardzo ciekawa i potrzebna.
 • OPIEKA - PROFILAKTYKA – POMOC. WYMIAR RODZINNY I INSTYTUCJONALNY
  Konferencja organizowana przez PWSZ w Koszalinie przy współpracy z CEN w Koszalinie
 • Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w świetle nowych przepisów prawnych
  7 października w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyła się konferencja Zadania szkoły w zakresie profilaktyki w świetle nowych przepisów prawnych, organizowana wspólnie z Prezydentem Miasta Koszalina.
 • Po Konferencji Metodycznej Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowej
 • Po Konferencji Artystycznej - spotkania w pracowni plastycznej
  21 marca 2017 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie odbyła się Konferencja Artystyczna, czyli spotkanie w pracowni plastycznej.
 • Informacja po wiosennych zespołach metodycznych
  Wiosenne Zespoły Metodyczne i XVIII Targi Edukacyjne Z pomysłem na dobrą, nowoczesną szkołę XVIII Targi Edukacyjne oraz Wiosenne Zespoły Metodyczne organizowane przez nasze Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie w dniach 17-18 marca 2017 r. zgromadziły w Zespole Szkół nr 11 w Koszalinie wielu nauczycieli zainteresowanych zmianami planowanymi w oświacie. W różnego rodzaju zajęciach: wykładach, pokazach, warsztatach, zajęciach praktycznych, artystycznych, sportowych, metodycznych i konsultacjach – w pięćdziesięciu ośmiu propozycjach – wzięło udział ponad 2280 nauczycieli.