OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH / ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO 2024

Działając zgodnie z Uchwałą Nr VIII/98/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2011r. w sprawie  sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Województwa Zachodniopomorskiego, w który wyposażone są jednostki budżetowe na podstawie art. 18 pkt 1 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie ul. Ruszczyca 16 

informuje, że posiada zbędne składniki majątku ruchomego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem któregoś ze składników majątku przedstawionego na liście, proszę o informację zwrotną do dnia 10.05.2024 r.

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pisemnych z wyszczególnieniem nazwy środka trwałego i oferowanej ceny w sekretariacie siedziby CEN.

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Landowski  tel. 94 347 67 37

Wytworzył: Sylwia Jóźko

Data:  2024-04-12

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2024-04-17

Pliki do pobrania
Lista majątku zbędnegoPobierz