OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH / ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - marzec 2021

      Komisja likwidacyjna powołana Zarządzeniem Nr 14/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie z dnia 24.06.2020 r. w składzie:

 

1

Sylwia Jóźko - przewodniczący

3

Barbara Grzelakowska - członek

 

2

Tomasz Szyszkowski - członek

4

Jolanta Drozd - członek

     Na wniosek osoby materialnie odpowiedzialnej: Izabeli Szydlik z dnia 17.02.2020 r., komisja likwidacyjna dokonała weryfikacji złożonych dokumentów dotyczących zbiorów bibliotecznych.
     Komisja ds. selekcji zbiorów bibliotecznych dokonała wyceny zbiorów zamieszczonych w protokołach ubytków Biblioteki Pedagogicznej Oddziału Zamiejscowego w Koszalinie i Szczecinku.
     W związku z powyższym proponujemy zakwalifikować składniki majątku do kategorii majątku zbędnego, wnioskujemy o zamieszczenie listy przedmiotów na stronie internetowej www.cen.edu.pl w celu ich odsprzedaży jednocześnie informując drogą elektroniczną jednostki oświatowe podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego o możliwości ich nabycia.

 

Protokół wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r.

   

Załacznik nr 1 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r. - wartość wyceny 21 346.34

   

Załacznik nr 2 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r. - wartość wyceny 2.19

   

Załacznik nr 3 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r. - wartość wyceny 33.50

   

Załacznik nr 4 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r. - wartość wyceny 3.90

   

Załacznik nr 5 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r. - wartość wyceny 0.02

   

Załacznik nr 6 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 14.12.2020 r. - wartość wyceny 1.31

 

Protokół wyceny zbiorów z dnia 07.12.2020 r.

   

Załacznik nr 1 do Protokołu wyceny zbiorów z dnia 07.12.2020 r. - wartość wyceny 1 474.00

               
Pliki do pobrania
Załącznik numer 1 z dnia 07-02-2021Pobierz
Załącznik numer 1 z dnia 14-02-2021Pobierz
Załącznik numer 2 z dnia 14-02-2021Pobierz
Załącznik numer 3 z dnia 14-02-2021Pobierz
Załącznik numer 4 z dnia 14-02-2021Pobierz
Załącznik numer 5 z dnia 14-02-2021Pobierz
Załącznik numer 6 z dnia 14-02-2021Pobierz