Dokumentacja komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego - zmiany i przykładowe druki dla dyrektora

Od 1 wrześnai 2019r. dyrektor przeprowadza komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty starajacego sie o stopień nauczyciela kontraktowego. Dyrektor na wniosek nauczyciela stażysty powołuje komisję, zawiadania organ nadzoru i prowadzący o terminie i miejscu posiedzenia komisji. Następnie komisja kwalifikacyjna prowadzi rozmowę, podczas której nauczyciel stażysta (par 12 ust1 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018, poz.1574 z późn. zm.):

1) prezentuje dorobek zawodowy;

2) prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:

a) zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,

b) wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych;

3) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego albo stopnia nauczyciela mianowanego

Prezentacja dotycząca najwazniejszych zmian związanych z komisja kwalifikacyjną

pobierz prezentację

Poniżej do pobrania druki komisji kwalifikacyjnej (propozycja)

pobierz: powołanie komisji

pobierz: powiadomienie organu nadzoru

pobierz; powiadomienie organu prowadzącego

pobierz: oświadczenie członkow komisji

pobierz: arkusz analizy formalnej

pobierz: protokół posiedzenia komisji