Komisja egzaminacyjna - druki dla organu prowadzącego

Zmienione od 1 września przepisy Ustawy Karta nauczyciela i Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, wprowadzają kilka zmian w przebiegu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Najważniejsze z nich to:

- do wniosku nauczyciele dołączają kopię sprawozdania z planu rozwoju zawodowegooraz kpię oceny pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora

- w czasie egzaminu nauczyciel musi wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych (komisja może się odbyc w szkole, w której nauczyciel "używa" narzędzi multimedialnych)

- na egzaminie członkowie komisji dają nauczycielowi problem do rozwiazania w oparciu o doświadczenia nauczyciela oraz przepisy prawa

- dobór ekspertów jest ułatwiony, ponieważ jeden z nich W MIARĘ MOZLIWOŚCI naucza tego samego przedmiotu

W związku z powyższymi zmianami należy zmodyfikować dokumentacje komisji egzaminacyjnej. Zmiany wymaga analiza formalna i protokół ( propozycja dokumentów do pobrania poniżej)

pobierz: Najważniejsze zmiany w egzaminie na stopień nauczyciela kontraktowego

pobierz: Arkusz analizy formalnej (propozycja)

pobierz: Protokół komisji egzaminacyjnej (propozycja)

pobierz: oświadczenie członków komisji (propozycja)