Nowe Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Od 1 września 2018r. wchodzą nowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmieniaja się powinności w okresie stażu, wymagania na poszczególne stopnie, dokumentacja do komisji oraz działania nauczyciela w komisji. Przedstawiam prezentację z najwazniejszymi zmianami >>>>> otwórz prezentację

Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Poniżej przedstawiam ogólne zestawienie, kiedy należy korzystać z nowych, a kiedy obowiązują jeszcze stare zasady.

Dotychczasowe przepisy: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 393)

Nowe przepisy obowiązujące od 1 września 2018r.: Rozporządzenie MEN z dnia 26lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574)

 

 

Stażysta na stopień nauczyciela kontraktowego

Kontraktowy na stopień nauczyciela mianowanego

Mianowany na stopień nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel zakończył staż przed dniem
1 września 2018r.

 • Staż wg dotychczasowych zasad (9 miesięcy)
 • Ocena dorobku zawodowego
 • Postępowanie kwalifikacyjne, dokumentacja do komisji – wg dotychczasowych zasad
 • Staż wg dotychczasowych zasad: plan rozwoju i sprawozdanie – bez konieczności dokonywania zmian
 • Ocena dorobku zawodowego
 • Konieczność złożenia wniosku i dokumentacji do końca 2018r.
 • Postępowanie egzaminacyjne i dokumentacja do komisji –wg dotychczasowych zasad
 • Staż wg dotychczasowych zasad: plan rozwoju i sprawozdanie – bez konieczności dokonywania zmian
 • Ocena dorobku zawodowego
 • Możliwość złożenia wniosku i dokumentacji w ciągu 3 lat od dnia otrzymania oceny dorobku
 • Postępowanie kwalifikacyjne i dokumentacja do komisji –wg dotychczasowych zasad

1 września 2018r. nauczyciel jest w trakcie odbywania stażu

 • Staż rozpoczęty w 2017/2018r. wg dotychczasowych zasad (9 miesięcy)
 • Ocena dorobku zawodowego
 • Komisja kwalifikacyjna, dokumentacja do komisji – wg dotychczasowych zasad
 • Staż wg dotychczasowych zasad: plan rozwoju i sprawozdanie – bez konieczności dokonywania zmian
 • Ocena pracy po zakończeniu stażu zgodnie z nowymi kryteriami i wskaźnikami
 • Postępowanie egzaminacyjne i dokumentacja do komisji – wg nowych przepisów
 • Staż wg dotychczasowych zasad: plan rozwoju i sprawozdanie – bez konieczności dokonywania zmian
 • Ocena pracy  po zakończeniu stażu zgodnie z nowymi kryteriami i wskaźnikami
 • Postępowanie kwalifikacyjne i dokumentacja do komisji – wg nowych przepisów

Nauczyciel rozpoczyna staż
1 września 2018r.
(nie później niż do 14 września)

 • tylko w sytuacji zawarcia umowy o pracę na 1 rok i 9 miesięcy
 • Staż trwa 1 rok i 9 miesięcy
 • Plan rozwoju i sprawozdanie wg nowych przepisów
 • Ocena pracy zgodnie z nowymi kryteriami i wskaźnikami
 • Postępowanie egzaminacyjne i dokumentacja do komisji wg nowych przepisów
 • W roku 2018/2019 możliwość rozpoczęcia stażu po przepracowaniu 2 lat  (w kolejnych latach po przepracowaniu 3 lat )
 • Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie wg nowych przepisów
 •  Ocena pracy po zakończeniu stażu zgodnie z nowymi kryteriami Postępowanie egzaminacyjne i dokumentacja do komisji – wg nowych przepisów
 • Możliwość rozpoczęcia stażu po przepracowaniu 4 lat
 • Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie wg nowych przepisów
 • Ocena pracy po zakończeniu stażu zgodnie z nowymi kryteriami i wskaźnikami
 • Postępowanie kwalifikacyjne i dokumentacja do komisji – wg nowych przepisów