Podstawy prawne awansu zawodowego obowiązujace tylko nauczycieli, którzy skończyli staż na kolejny stopień awansu przed 1 września 2018r.

 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela Rozdział 3a

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).