Podstawy prawne awansu zawodowego

 

Na początek jednak należy zapoznać się z podstawowymi aktami prawa regulującymi kwestie awansu zawodowego. Poniżej w linkach znajdziecie Państwo:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela Rozdział 3a

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).