Zmiany w przepisach związane z awansem zawodowym - od 1 września 2018r.

W zwiazku ze zmianami w awansie zawodowym poniżej umieszczam Ustawę o z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Rozdział 3a Karty Nauczyciela, w którym zostały naniesione zmiany (obowiązujace od 1 września 2018r.). Oprócz aktów prawnych, zamieszczam prezentację, gdzie przedstawiam najważniejsze zmiany  w awansie.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - 27 pażdziernika 2017r

Ustawa KN, rozdział 3a - zmiany od 1.09.2018r

Najważniejsze zmiany w Karcie nauczyciela od 1.września 2018r.- prezentacja

Stopień awansu

Staż

Długość stażu

Rodzaj oceny , postępowanie

 

nauczyciel

mianowany

zakończenie stażu przed 1 .09.18r. ale niea oceny i nie złożył dokumentów do komisji

2 lata 9 miesięcy

ocena dorobku i dokumentacja i rozmowa z komisją

 w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z komisją

rozpoczęcie stażu na nauczyc. dyplomowanego 1.09.18r.

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy, dokumentacja i rozmowa z komisją

4 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego  (możliwość skrócenia do 2 lat )

 

 

nauczyciel

kontraktowy

zakończenie stażu przed 1 .09.18 ale nie ma oceny i nie złożył dokumentów do komisji

2 lata 9 miesięcy

 ocena dorobku i egzamin

 w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy i egzamin

rozpoczęcie stażu 1 .09.2018r.

Wyjątkowo po przepracowaniu 2 lat

2 lata 9 miesięcy

Ocena pracy i egzamin

3 lata pracy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (możliwość skrócenia do 2 lat )

 

nauczyciel

stażysta

zakończenie stażu przed 1 .09.18

 lub kontynuacja po 1.09.2018 stażu rozpoczętego 2017r.

      9 miesięcy

na dotychczasowych zasadach: ocena dorobku i rozmowa z komisją

rozpoczęcie stażu 1 .09.2018

1 rok 9 miesięcy

Ocena pracy, egzamin przed komisją

 

Przypominam, że Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 1 marca 2013 r. na razie nie ulega zmianie i do 1.09.2018 roku obowazuje rozdział 3a  Ustawy Karta nauczyciela w dotychczasowym brzmieniu.