Zmiany w przepisach związane z awansem zawodowym - od 1 września 2018r.

W zwiazku ze zmianami w awansie zawodowym poniżej umieszczam Ustawę o z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Rozdział 3a Karty Nauczyciela, w którym zostały naniesione zmiany (obowiązujace od 1 września 2018r.). Oprócz aktów prawnych, zamieszczam prezentację, gdzie przedstawiam najważniejsze zmiany  w awansie.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych - 27 pażdziernika 2017r

Ustawa KN, rozdział 3a - zmiany od 1.09.2018r

Prezentacja- zmiany w awansie zawodowym od 1.09.2018r.

Przypominam, że Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 1 marca 2013 r. na razie nie ulega zmianie i do 1.09.2018 roku obowazuje rozdział 3a  Ustawy Karta nauczyciela w dotychczasowym brzmieniu.