Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Zmiany w przepisach związane z awansem zawodowym - od 1 września 2019r.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadzila zmainy związane z awansem zawodowym (Dz.U. 2019 poz. 1287). Najważniejsze z nich to:

  1. zniesieniu obligatoryjności dokonywania oceny pracy nauczycieli;
  2. utrzymaniu obowiązku zasięgania opinii rady rodziców przy dokonywaniu oceny pracy nauczycieli;
  3. odejściu od określania w akcie wykonawczym szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczycieli – kryteria oceny pracy zostały określone bezpośrednio w ustawie – Karta Nauczyciela (art. 6a ust. 1e i 1f);
  4. przywróceniu dokonywania na zakończenie stażu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w miejsce dotychczasowej oceny pracy;
  5. uchyleniu przepisów dotyczących dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych – zmiana ta jest konsekwencją odejścia od obligatoryjności dokonywania oceny pracy i kryteriów tej oceny;
  6. skróceniu – do 2 pracy przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz do 1 roku przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego;
  7. skróceniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego do 9 miesięcy; zastąpieniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego rozmową przeprowadzaną przez komisję kwalifikacyjną.

Pobierz Ustawę z dnia 13 czerwca 2019r.

Nie zmianiła się zasada, że nauczyciel kontraktowy i mianowany rozpoczynają staż na własny wniosek z początkiem roku szkolnego, czyli 1 września i do wniosku dołączają plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez wniosku z dniem nawiązania umowy o pracę, nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zajęć

Nowelizacja Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  dotyczy tylko  kwestii zawartych w zmienionej KN. Nie zmieniają się wymagania, na podstwie których nauczyciele piszą swoje plany rozwoju zawodowego.

Rozporzadzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019r poz. 1650)

Rozporządzenie MEN z dnia  26 lipca 2018r.