• Dlaczego tak ważne jest czytanie i jak zachęcić dzieci do czytania?
 • Przykład realizacji innowacyjnego programu "Tablit" w Miejskim Przedszkolu w Karlinie
  Pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stworzyli innowacyjny program wychowania przedszkolnego Tablit. Autorzy programu zaproponowali czterotygodniowe projekty edukacyjne realizowane w ciągu całego roku przedszkolnego. Każdy projekt, mimo że ma stałe elementy, pozwalające dzieciom na podejmowanie samodzielnych działań, a nauczycielom na doskonalenie umiejętności związanych z jego wprowadzeniem, obfituje w różnorodne propozycje zadań dla dzieci, z których nauczyciel musi wybrać to, co dla jego grupy będzie najbardziej wartościowe. Możliwość elastycznej realizacji propozycji zawartych w programie pozwala nauczycielowi na twórczą i refleksyjną pracę.
 • Realizacja innowacji pedagogicznej „Przedsiębiorczość już od przedszkola” w Przedszkolu Gminnym w Boninie
  Zgodnie z powiedzeniem "Czego Jaś się nie nauczył – tego Jan nie będzie umiał" nauczyciele z Przedszkola Gminnego w Boninie proponują rozwijanie przedsiębiorczości już w przedszkolu, by w coraz bardziej wymagającym świecie dzieci były zaradne i skuteczne w swoich działaniach od najmłodszych lat.
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt.: ”Barwy harfy”- malowanie do muzyki dla każdego
  Przykładem dobrych praktyk obcowania dzieci z muzyką był udział podopiecznych z Przedszkola nr 35 w Koszalinie w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym pt.”Barwy Harfy”. Projekt ten został zainicjowany przez miasto partnerskie Koszalina - Gladsaxe z Danii. Najmłodsi uczestnicy projektu mogli poznać brzmienie celtyckiej harfy, nauczyć się wyrażać swoje emocje inspirowane muzyką poprzez malowanie, obcowali z artystami, poznali nowe techniki malarskie, uczestniczyli w niecodziennych wydarzeniach kulturalnych na skalę międzynarodową.
 • Realizacja koncepcji edukacji wg planu daltońskiego w Przedszkolu nr 8 w Koszalinie
  Przykładem dobrych praktyk jest wdrażanie idei daltońskich przez nauczycieli Przedszkola nr 8 w Koszalinie. Prezentowany poniżej materiał, to przedstawienie wybranych elementów wprowadzania koncepcji planu daltońskiego w grupie 3- latków w roku szkolnym 2014/2015 oraz jej kontynuację w 4 - latkach w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowo w ramach dzielenia się dobrą praktyką nauczyciele prezentują swoje refleksje i towarzyszące temu spostrzeżenia.
 • Edukacja wg planu daltońskiego w Przedszkolu Nr 34 w Koszalinie
  Certyfikat, który otrzymało Przedszkole nr 34, to duże wyróżnienie, a dla nauczycieli, potwierdzenie, że ich działania zmierzają w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że przedstawiona poniżej koncepcja edukacyjna realizowana w Przedszkolu nr 34 zachęci również inne przedszkola i szkoły w naszym regionie do zainteresowania się planem daltońskim i upowszechnieniem go w swoich placówkach.