Już we wrześniu wznawiamy cykl spotkań i warsztatów skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Już za trzy tygodnie, 27 września godz. 14.00-17.00 odbędzie się pierwsze z zaplanowanych w tym roku szkolnym spotkań dla nauczycieli bibliotekarzy. Poświęcone ono będzie  ewidencji  materiałów bibliotecznych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami  regulującymi sposób i zasady ewidencji materiałów bibliotecznych. Dowiedzą się jak prawidłowo sporządzać dowody wpływów i ubytków zbiorów. Zaznajomią się z regułami prowadzenia ksiąg inwentarzowych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Szkolenie przeprowadzą Daria Kosior i Marzena Gazińska.

Serdecznie zapraszamy!