Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i środowisku.

Najbliższe spotkanie w ramach serii "Bibliotekarze bibliotekarzom - wymiana doświadczeń" nosi tytuł „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w szkole i środowisku”.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz wszystkich zainteresowanych tematem, np. nauczycieli polonistów.

Szkolenie przeprowadzi nasz gość Pani Maria Akida, której szkoła zdobyła III miejsce w konkursie SBP „Mistrz promocji czytelnictwa 2017”.  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić konkretne działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz jak zaangażować młodzież do pracy na rzecz promocji biblioteki szkolnej w środowisku.

Treść szkolenia:
- działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży,
- przykłady form pracy z młodym czytelnikiem - ich organizacja i przebieg,
- wykorzystanie bazy technicznej i społecznej środowiska szkoły w działaniach promujących czytelnictwo,
- metody angażowania młodzieży do pracy na rzecz promocji i działań biblioteki.

Spotkania odbędą się:

1.04.2019 r., godz. 12.00-15.00 Biblioteka Pedagogiczna CEN w Koszalinie, ul. J. Piłsudskiego 62,
2.04.2019 r., godz. 12.00-15.00 Oddział Zamiejscowy CEN w Szczecinku, ul. Krakowska 1,
3.04.2019 r., godz. 12.00-15.00 Oddział Zamiejscowy CEN w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2d.

Jednocześnie przypominamy, że można jeszcze zapisywać się na warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, które odbędą się 28 marca 2019 r., godz. 14.00-17.00 - „Tworzenie kartoteki zagadnieniowej w katalogu elektronicznym”.

Szkolenie podzielone będzie na dwie części. W trakcie części teoretycznej uczestnicy poznają najczęściej używane pola rekordu bibliotecznego w formacie MARC 21 oraz zasady tworzenia opisu bibliograficznego artykułu z czasopism i rozdziałów z książek. W części praktycznej uczestnicy dokonają analizy przykładowych rekordów i samodzielnie sporządzą opisy bibliograficzne artykułów z czasopism i rozdziałów z książek. Szkolenie przeprowadzą Zyta May, Mariola Nabereźna oraz Małgorzata Trembowelska.
Sedecznie zapraszamy!

Zapisy na wszystkie szkolenia on-line http://zapisy.cen.edu.pl